(024)3655.7429 - (024)3655.7833 - (024)3853.3502
Danh mục sản phẩm
Pháp đóng vai trò trung tâm trong cuộc cách mạng hóa học trên thế giới và ngày nay cũng đang đóng vai trò dẫn đầu trong công nghiệp hóa chất hiện đại.
Hóa dược - Triển vọng trên nhiều mặt

Ngành Hóa dược hiện đang được đầu tư từ nhiều phía, vì thế triển vọng của ngành này trong tương lai là rất lớn.

 
Công việc của kỹ sư hóa dược

Kỹ thuật Hóa Dược rất quan trọng với việc cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của xã hội.

 
Các sản phẩm ngành hóa dược

Ngành Hóa dược mang tính chất chuyên sâu nên có nhiều chuyên ngành và nhánh để nghiên cứu.

 


Danh mục sản phẩm