Giới thiệu

Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam tiền thân là Xí nghiệp Hóa dược – một thành viên Nhà nước  Trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam thực hiện Cổ phần hóa theo Quyết định 4420/QĐ-BYT ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y Tế.

Trụ sở chính: 273  Phố Tây Sơn – Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.
Số điện thoai: 04 38533353            Fax: 04 8534148                   Email:
Mã số thuế: 0100 108 945

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103007195 đăng ký lần đầu ngày 29/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 03/7/2008 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Tin tức